Twee kandidaten voorzitterschap KNZB

Zaterdag 22 april neemt Erik van Heijningen na 16 jaar afscheid als voorzitter van de KNZB tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Er zijn twee kandidaten om hem op te volgen. Na een selectieprocedure presenteerde het bondsbestuur van de KNZB vice-voorzitter Michel Bezuijen als beoogd opvolger voor Van Heijningen. Op initiatief van de verenigingen Widex GZC Donk, ZPC Amersfoort en PSV is er ook een tweede kandidaat voorgedragen in de persoon van Marius van Zeijts, een bekende naam binnen het waterpolo.

Marius van Zeijts

Marius van Zeijts is erevoorzitter van AZ&PC (de voorloper van ZPC Amersfoort) en is in het dagelijks leven generaal bij de landmacht. Hij woont momenteel in Zuid Frankrijk waar hij directeur is bij een helikopterbedrijf van de NATO. Binnenkort stopt zijn carrière bij defensie en komt hij terug naar Nederland.

In een mail naar alle verenigingen heeft hij zichzelf onlangs nader voorgesteld. De mail is ook naar de redactie van Waterpolo.nl gestuurd. Hieronder de weergave.

Beste zwemverenigingen,

Vorige week bent u geïnformeerd over mijn kandidaatstelling voor de functie van Voorzitter van de KNZB. Bij de ontvangen brief trof u ook een korte cv van mij aan. Aanvullend wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken u nader te informeren over mijn achtergrond en mijn motivatie.

Op 7-jarige leeftijd begon ik met zwemmen bij de IJsselmeeuwen in Zutphen. Bij deze vereniging heb ik meer dan tien jaar wedstrijd gezwommen en competitie waterpolo gespeeld. Niet op hoog niveau (met zwemmen heb ik nooit een NK limiet gehaald en met waterpolo viel ik slechts regelmatig in het 1e team in dat in de derde klasse bond speelde). Toch heb ik in die periode een perfecte tijd gehad. Initieel realiseer je het niet als kind wat er allemaal speelt bij het organiseren van activiteiten bij een vereniging, maar als tiener merk je al snel dat een fors aantal vrijwilligers actief is en zorgt voor je natje en droogje.

Na het afronden van de middelbare school ging ik naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Ik kom niet uit een militaire familie, maar onder meer de sportieve uitdagingen trokken mij zeer aan. Het scala aan sporten dat ik beoefende breidde zich fors uit: militaire-, nationale- en moderne vijfkamp, schermen en parachutespringen. Daarnaast natuurlijk ook zwemmen en waterpolo. We namen niet deel aan KNZB competities, maar wel aan internationale militaire wedstrijden en in Nederland aan toernooien georganiseerd door universiteiten. Zelf was ik voorzitter van de zwemvereniging op de KMA.

In mijn KMA periode leerde ik mijn echtgenote kennen, uiteraard in een zwembad… Zij is sportlerares. Vanaf ons huwelijk tot een paar jaar geleden speelden we beide waterpolo competitie. Dit deden we bij diverse verenigingen in Nederland. Zelf ben ik een paar jaar geleden gestopt vanwege mijn werk in Frankrijk. Onze kinderen zijn ook op jonge leeftijd begonnen met waterpolo. Zeker na onze verhuizing in 1997 naar Amersfoort nam hun niveau een grote vlucht, dit vanwege de veelheid aan kennis en ervaring bij AZ&PC. Zelf zat ik vanaf 1997 in het bestuur.

Twee jaar later, na terugkomst van mijn militaire uitzending naar voormalig Joegoslavië, werd ik voorzitter. AZ&PC was deel van ons gezin en het clubhuis een verlengstuk van onze woonkamer. De wijze waarop ik invulling gaf aan mijn rol als voorzitter was anders dan velen gewend waren. We vergaderden bijvoorbeeld tweemaandelijks op de clubavond in het clubhuis. Veel omgevingsrumoer, maar duidelijk aanwezig voor de vele leden die het clubhuis bezochten. Ook aanspreekbaar voor de leden (ook al verstoorde dat soms de vergadering). De voordelen waren vele malen groter dan de nadelen. Maximale communicatie en transparantie naar de leden toe; daar deden we het allemaal toch voor. In 2004 ben ik benoemd tot erevoorzitter. Momenteel ben ik nog voorzitter van de Stichting Steunfonds AZ&PC, die ik in 2002 mede heb opgericht, en die de huidige vereniging ZPC Amersfoort beleidsmatig en financieel steunt.


Over mijn militaire carrière wijd ik niet teveel uit. Begonnen als cadet op de KMA en geëindigd als generaal. Zeer veel totaal verschillende functies vervuld, zowel in binnen- als buitenland. Ik heb ook een financiële achtergrond, maar ik voel mij meer een generalist dan specialist. Najaar 2015 ben ik officieel met functioneel leeftijdsontslag gegaan, maar mij is gevraagd mijn laatste functie in Zuid Frankrijk nog tot medio 2017 te blijven vervullen.

In alle functies die ik heb vervuld, of het nu was gerelateerd aan mijn werk of aan een vereniging, vond ik het van belang dat mensen open en eerlijk met elkaar omgaan. Het is niet altijd mogelijk om het iedereen naar de zin te maken, maar op z’n minst moet dat worden uitgelegd; dus leden betrekken en met hen communiceren. Overigens heb ik wisselende ervaringen met het open en eerlijk met elkaar omgaan. De lat qua integriteit ligt immers niet overal in de wereld op dezelfde hoogte als in Nederland; dat geldt zowel voor fragiele staten als voor rijke landen waar ik veel mee te maken heb gehad. Ik ben daar altijd op gepaste wijze mee omgegaan. Mocht u mij kiezen als voorzitter dan zal ik deze waarden niet alleen nastreven maar ook invullen.

 

Mijn militaire carrière is ten einde en op sportief gebied zal ik actief blijven op een wijze die bij mij past. Mijn passie voor water moge duidelijk zijn en mijn levenslange band met de KNZB ook. Als verenigingsmens begrijp ik problemen die spelen bij individuele leden. Met mijn bestuurlijke ervaring heb ik ook beeld bij uitdagingen voor organisaties als geheel. Vanwege mijn brede ervaring heb ik ‘aan alle kanten van de tafel gezeten’ en begrijp de standpunten die door verschillende belanghebbenden worden ingenomen. Daardoor ben ik bij uitstek in staat om verbindend op te treden en invulling te geven aan de rol van voorzitter.

 

In de rol van voorzitter vind ik het persoonlijk erg belangrijk om contact te houden met de leden/verenigingen en daardoor zelf vast te stellen wat er allemaal speelt op verenigingsniveau. Omdat ik geen fulltime baan meer heb, kan ik daar relatief gemakkelijk invulling aan geven.

Voorzitter KNZB: ik doe het graag.


Met sportieve groet,

Marius H.G. van Zeijts

Op de KNZB-site werd eind maart de kandidatuur van Michel Bezuijen nader toegelicht. Klik hier voor het persbericht:
https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000038230/michel_bezuijen_beoogd_voorzitter_zwembond/


 

Reacties