Inleggeld competitie 2020-2021 deels terug naar verenigingen

Clubnieuws, KNZB
Waterpolobal - Beeldboot / Gertjan Kooij
18 juni 2021
Inleggeld competitie 2020-2021 deels terug naar verenigingen

Een belangrijk deel van de verschuldigde inleggelden over het seizoen 2020-2021 wordt niet in rekening gebracht. Hierdoor hebben de verenigingen de ruimte om de vrijkomende financiën bijvoorbeeld te investeren in ledenaanwas.

Met een mooie zomer in het vooruitzicht bereiden we ons gezamenlijk voor op een, naar het zich laat aanzien, ‘normaal’ seizoen 2021-2022. Met de inzet van de vele vrijwilligers binnen de verenigingen en ondersteund door verschillende aanpassingen in regels en voorwaarden, streven we ernaar om alle waterpolo-ers ondanks de afgelopen twee ‘corona-seizoenen’ aan de sport verbonden te houden en vele nieuwe (jeugdige) gezichten aan ons te binden.

 

Al na twee speelronden kwam er een einde aan seizoen 2020-2021. De overheidsmaatregelen om de pandemie te beperken maakten het onmogelijk om verder te spelen. Een flinke domper voor de vele sporters individueel, maar ook de verenigingen kregen hierdoor te maken met de nodige uitdagingen. De binding en het onderlinge plezier dat de verenigingen juist zo sterk maakt was al die maanden lastig te onderhouden.

 

In december besloot het KNZB-bestuur om van de inleggelden voor de eerste helft van het seizoen 30% van het totale inleggeld niet in rekening te brengen. De kosten die samenhangen met de wedstrijden, zoals o.a. de reiskosten voor de officials, vielen immers ook weg. Met het resterende deel kunnen de vaste lasten als IT en afschrijving grotendeels gedekt worden. Helaas werd de hoop en wens van dat moment om het tweede deel van de competitie ‘gewoon’ te kunnen spelen geen werkelijkheid en bleef de competitie stilliggen.

Het bestuur heeft dan ook besloten om voor de tweede seizoenshelft ook 30% van het totale inleggeld te laten vervallen. Dus over het gehele seizoen betekent dit dat de verenigingen 60% van het gehele inleggeld gecrediteerd krijgen. Dit geldt zowel voor de bondscompetitie als de regiocompetities.

 

 

Omdat verenigingen de inleggelden al eerder hebben afgedragen aan de KNZB zal er per vereniging een verrekening plaatsvinden met de inleggelden voor het komende seizoen. De penningmeesters van de verenigingen worden geïnformeerd hoe dit precies zal gaan plaatsvinden.

 

Het bestuur doet met deze maatregel recht aan de situatie van het afgelopen seizoen en hoopt en rekent erop dat de vrijkomende gelden door de verenigingen worden ingezet om de verloren gegane binding en het onderlinge plezier weer te versterken. Veel inzet zal gaan naar het weer op gang brengen van de aanwas van nieuwe leden. De vrijkomende middelen kunnen hierin een steun in de rug zijn. Uiteraard is het uiteindelijk aan iedere vereniging zelf hoe hierin te handelen.

 

Zomer 2021

Met de huidige versoepelingen in gedachte kunnen alle verenigingen gelukkig weer activiteiten organiseren voor hun leden. Op de KNZB-site is een toolkit te vinden met inspirerende voorbeelden en ideeën om in de aankomende periode (nieuwe) leden te binden en behouden. Deze bestaan o.a. uit de Road to Tokyo (voorbereiding en uitzwaaimoment van onze Nederlandse waterpolodames!), de Zwem4daagse, MijnZwemcoach, het Virtueel Open Water Zwem Circuit, Olympic Festival in Den Haag en de Nationale Zwemchallenge.

 

Organiseert jouw vereniging een (waterpolo) activiteit? Geef dit dan, voorzien van de benodigde informatie, door via communicatie@knzb.nl. Denk aan toernooien, instuifactiviteiten enz. Alle activiteiten worden opgenomen in de centrale kalender en op de site gepubliceerd zodat geïnteresseerden op een makkelijke wijze contact met jullie kunnen zoeken om in te schrijven dan wel deel te nemen.

 

Competitie 2021-2022

Vanaf 13 maart 2020 heeft Covid-19 een enorme impact op ons leven en dus ook op onze sport waterpolo gehad. Hierdoor is het seizoen ‘19-‘20 niet afgemaakt en het seizoen ‘20-‘21 vrijwel geheel ‘in het water’ gevallen. De voorbereidingen voor de nieuwe competitie zijn inmiddels in volle gang. In juli gaat het secretariaat van jullie vereniging aan de slag om het conceptrooster in te plannen. Eind augustus zal het definitieve speelrooster bekend zijn.

  

Aanpassingen voor seizoen 2021-2022
Gezien de onzekerheden rondom het coronavirus en omdat het verenigingsleven vanaf nu pas echt kan worden opgestart, is besloten een aantal versoepelingen in de bepalingen door te voeren om zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen. Het betreft bepalingen van teamopgave, overschrijvingen, dispensatie en invallersregelingen:

  • Periode voor de teaminschrijvingen is iets verlengd.
  • Verplichte teamopgaven van minimaal 9 spelers voor senioren (3e en lagere teams) binnen de bond/regio en jeugdteams binnen de regio komen te vervallen.
  • Overschrijvingsperiode wordt verlengd tot en met 31 augustus voor iedereen (bond en regio).
  • Dispensatie mogelijkheden binnen de jeugd regiocompetitie gaan van maximaal 2 spelers per team naar 3 spelers per team (wel maximaal 2 dispensatiespelers tegelijk in het water!). Dit gaat met name om enkele jeugdspelers de kans te geven om in een lagere leeftijdsklasse uit te komen en zodoende iets langer de tijd kunnen krijgen om zich te ontwikkelen.
  • Invallersregeling met maximaal 2 wedstrijden per speeldag.

 

De verantwoordelijkheid ligt volledig bij verenigingen, teams en spelers om hier eerlijk, en passend bij een sportieve competitie, mee om te gaan. Het bestuur van de vereniging is hierop aanspreekbaar. Handel in het belang van het waterpolo in totaal en niet gericht op eigen gewin en voordeel. Anticipeer op de geboden mogelijkheden en borg dat gemaakte afspraken op het sportieve vlak nagekomen worden. Het belangrijkste doel is om weer lekker te mogen trainen, leuke wedstrijden te spelen met je team en weer deel uit te maken van het verenigingsleven. En natuurlijk ook om je weer verder te ontwikkelen als individu, met je team en als vereniging.
 

Alle (coulance) aanpassingen gelden in principe alléén voor aankomend seizoen. Aan het einde van het seizoen 2021-2022 zal een evaluatie plaats vinden. Als de aanpassingen positief worden ontvangen en op een sportieve wijze door de verenigingen worden toegepast, kunnen deze wellicht definitief worden doorgevoerd.

 

Bekercompetitie

Naast de reguliere competitie organiseert de KNZB ook de bekercompetitie 2021-2022. Zowel de KNZB-Beker voor de Eredivisie teams als de ManMeer!-cup. Standaard(1e) teams die uitkomen in de regiocompetitie kunnen zich ook aanmelden voor de ManMeer!-Cup heren of dames. In dat geval kan het team niet deelnemen aan de bekercompetitie in de regio. Een regioteam kan dus aan 1 bekercompetitie meedoen.

 

Fijne zomer!

De voltallige competitieleiding heeft op dit punt het volste vertrouwen in alle aangesloten verenigingen en teams en wenst eenieder heel veel zwemplezier deze zomer, en op naar een goede voorbereiding en een sportieve competitie 2021-2022!

 

 

 

Beeld:
Beeldboot / Gertjan Kooij
1,359

Reacties

Lees ook

21 november 2021
ZVL-1886 Center sloot zondag de Euro League in Rome af met een 10-11 nederlaag tegen CE Mediterrani. “Het is een enorm w…
20 november 2021
De zaterdag is teleurstellend verlopen voor ZVL-1886 Center. Ferencvaros (13-7) en Lille (9-13) waren te sterk. Na deze…
1,105