Eredivisie aangemerkt als topteamsportcompetitie

Eredivisie Dames, Eredivisie Heren
Eredivisie aangemerkt als topteamsportcompetitie

Goed nieuws voor clubs in de Eredivisie. Vanuit het Nationaal Sportakkoord is er een programma gestart om nationale competities van teamsporten te versterken en verder te professionaliseren. De KNZB heeft hard gewerkt om de Eredivisie daar onderdeel van uit te laten maken en dat is gelukt!

“Vanuit NOC*NSF, VSG en het ministerie van VWS komt er extra steun om samen met de KNZB, verenigingen en lokale en regionale stakeholders de Eredivisie een impuls te geven”, vertelt Arno Havenga. Als Technisch Directeur Waterpolo lukte het hem om het waterpolo onderdeel te laten worden van dit programma. “Topsport is meer dan Oranje. Het begint bij de verenigingen. Door de verenigingen in de Eredivisie te professionaliseren, wordt de competitie versterkt en dat leidt weer tot een algeheel hoger niveau. Met dit programma komen er extra middelen beschikbaar om clubs in de Eredivisie te helpen bij het versterken van hun organisatiekracht, sportklimaat en zichtbaarheid.”

Het idee achter dit programma komt voort uit deelakkoord 6 van het Nationaal Sportakkoord waarin wordt ingezet op de maatschappelijke meerwaarde van topsport. “Dat topsport inspireert weten we allemaal. Oranje doet dat internationaal, maar nationaal en regionaal hebben de Eredivisieclubs net zo’n belangrijke functie. Wekelijks zorgen zij ervoor dat topsport dichtbij huis voelbaar is en daarmee zijn ze van grote waarde voor de Nederlandse maatschappij. Door dit goed in te richten, kunnen zij meer kinderen naar het zwembad trekken en de omliggende ‘kleinere’ clubs kunnen vervolgens ook weer profiteren van die sterke club in de regio. We moeten het tenslotte allemaal samen doen.”

Havenga deed veel voorwerk met gemeenten en verenigingen. “Gemeenten blijken bereid om clubs te ondersteunen, maar vooral als wij als bond ook meedoen en bijdragen. Daar zijn we nu aardige stappen mee aan het zetten. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd en hebben we vele voorbereidingen getroffen. Het plan is gemaakt, de subsidieaanvraag is ingediend en deze is voor een groot gedeelte toegekend. Op basis hiervan kunnen we weer verder.

Ingrid van Gelder werkt de eerste ideeën nu uit. Als projectleider van het landelijke programma kent zij vele stakeholders. “Er is afgelopen maanden al goed werk verricht door de werkgroep Visie en Beleid met vertegenwoordigers van verschillende Eredivisieclubs. Dit vormt de basis. Ik sluit binnenkort aan bij het Eredivisie-overleg om de vervolgstappen toe te lichten. Vervolgens gaan we samen met clubs en gemeenten aan de slag met verbeterplannen. De inhoud van zo’n plan per club is afhankelijk van de vraag en dus behoorlijk maatwerk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we betaalde krachten aan de clubs kunnen koppelen. De ene keer zal die zich richten op een beter verdienmodel voor de club, de andere keer op het technisch beleid of het vergroten van de zichtbaarheid. Het moet passen bij de lokale ambities”, licht Van Gelder toe.

Deze gezamenlijke aanpak zorgt bovendien nu al voor verschillende meekoppelkansen. “Zo willen we met een aantal andere bonden een Europacupfonds in het leven roepen omdat we – niet alleen in het waterpolo – merken dat clubs zich vanwege de te hoge kosten en de risico’s die dat met zich meebrengt, niet inschrijven voor de Europese competities. Dat is jammer, internationaal spelen heeft nu eenmaal de grootste impact.”

2,359

Lees ook

Als kind liep hij op vierjarige leeftijd voor het eerst zwembad Het Ravijn binnen, waar hij uiteindelijk 14 jaar in het…
International Lola Moolhuijzen komt volgend seizoen uit voor de Griekse topclub Vouliagmeni. Voor het 19-jarige toptalen…
1,171