WFN

Over de Waterpolo Federatie Nederland

Logo%20WaterpoloFederatieNed-2.jpg

Waterpolo Federatie Nederland wil bruggen bouwen tussen clubs

De Waterpolo Federatie Nederland (WFN) – officieel opgericht eind 2012 – is een samenwerkingsverband van de KNZB en de clubs die in de hoogste regionen van het Nederlandse waterpolo actief zijn of daar naar verwachting binnen afzienbare tijd bij horen. Deze verenigingen willen hun krachten bundelen om daarmee de waterpolosport verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Dit moet uiteindelijk leiden tot een structurele plaats bij de top van Europa en de wereld, voor zowel de clubteams als de nationale dames- en herenploeg. 

“De clubs realiseren zich dat we veel aanpassingen moeten doen om deze missie mogelijk te maken en dat dit invloed zal hebben op zowel breedtesport als topsport. Het begint allemaal bij sterke verenigingen met een goede jeugd- en talentontwikkeling, die vervolgens een grotere vijver met talenten moet opleveren voor de Eredivisie- en nationale teams”, vertelt WFN-voorzitter Jack Weber. “De WFN wil een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke en sportieve ontwikkeling van de sporters, de uitstraling van de sport en de ontwikkeling van de verenigingen.”

Licentievoorwaarden

Een licentiesysteem moet ervoor zorgen, dat het organisatorisch vermogen van de clubs toeneemt. Zo ontstaan sterke(re) verenigingen met een duidelijke visie op het gebied van interne en externe profilering. Er is bij deze clubs expliciet aandacht voor talentontwikkeling en de kwaliteit van de trainings- en wedstrijdfaciliteiten zal toenemen. Door de randvoorwaarden collectief te verbeteren, stijgt naar verwachting het niveau van de waterpolosport in de breedte en in de top.

 Met het invoeren van licentievoorwaarden zal er naar verwachting op den duur een professionele competitie ontstaan. Dat is een van de belangrijkste doelstellingen van de WFN, die hoopt ook landelijke sponsoren voor de Eredivisie Waterpolo te interesseren. “Maar ook op lokaal niveau is nog heel veel winst te boeken als het om zaken als promotie en sponsoring gaat”, zegt Weber.

“Het uitwisselen van ervaringen en ‘best practices’ kost geen geld”, vervolgt Weber, “maar door elkaar op deze manier te helpen kunnen we het niveau van de Eredivisie verhogen en daarmee de competitie en de sport waterpolo aantrekkelijker maken. Voor sporters en begeleiders, toeschouwers, officials, sponsoren en de media. Als WFN willen wij graag als bruggenbouwer tussen de verenigingen fungeren. We gaan er met z’n allen voor zorgen, dat onze sport aan populariteit wint en dat er meer mensen naar waterpolowedstrijden in de Eredivisie komen kijken!”

WFN en KNZB

De licentievoorwaarden voor deelname aan de Eredivisie zijn opgesteld door de KNZB in 2011. Deze voorwaarden zijn leidend en zullen in samenspraak met KNZB en WFN worden doorontwikkeld. De invoering zal de komende jaren gefaseerd plaatsvinden, waarbij het de bedoeling is dat de clubs in de Eredivisie uiteindelijk aan alle licentievoorwaarden op verschillende thema’s (organisatie & beleid, middelen & faciliteiten, mensen en begeleiding, trainings- en wedstrijdprogramma’s) zullen voldoen. De KNZB ondersteunt de verenigingen om tot het gewenste niveau te komen.

De organisatie, planning en leiding van de competitie blijven de verantwoordelijkheid van de KNZB. De WFN geeft – als onderdeel van de KNZB zonder eigen rechtsvorm – richting aan het beleid en de uitvoering.  De WFN functioneert op basis van een duidelijk mandaat van de KNZB, dat door de ALV van de bond is goedgekeurd.

Eredivisie B-Jeugd

Naast de Eredivisie voor dames en heren is de WFN in het seizoen 2014-2015 ook gestart met een Eredivisie B-Jeugd jongens en meisjes. Deze landelijke competitie voor talenten onder de 17 jaar wordt op zondagen gespeeld.

Bestuur

De Waterpolo Federatie Nederland (WFN) is met de KNZB een aantal mandaten overeengekomen. Alle mandaten zijn in taakgroepen ondergebracht welke door een bestuurslid worden aangestuurd. Enige uitzondering is de bepaling van de inzet van de financiële middelen. Deze taak ligt bij het WFN-bestuur en de penningmeester. Het bestuurslid van de taakgroep is aanspreekpunt voor zowel het bestuur als alle participerende verenigingen als het om zijn/haar taakgroep gaat.

Vergaderingen en bijeenkomsten

Het bestuur van de WFN vergadert iedere eerste zaterdag van de maand (wijzigingen voorbehouden) en organiseeert daarnaast twee keer per jaar een bijeenkomst voor alle clubs die zijn aangesloten bij de WFN.

Contact

Voor info of vragen: wfn.bureau@gmail.com

03 maart 2019
Alle reguliere kaarten voor de KNZB-bekerfinales op zondag 10 maart in Den Haag zijn uitverkocht! Om 14.00 uur gaan…