Aanpassingen tucht

KNZB
07 februari 2020
Aanpassingen tucht

De tuchtcommissie heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om het tuchtrecht binnen de KNZB kwalitatief beter en efficiënter te maken. De eerste stappen hiervan zijn het komende weekend al zichtbaar voor officials, spelers en club die onverhoopt te maken krijgen met een tuchtzaak.

 

Met de aanpassingen in het proces wil de tuchtcommissie, voor alle betrokkenen, zaken sneller en gemakkelijker laten verlopen waarbij de kwaliteit van de tuchtgang overeind blijft. In een latere instantie wil men graag de rol van aanklager introduceren in het proces. Met een aanklager is in de initiërende fase de onafhankelijkheid van het tuchtproces beter geborgd en ontstaat meer ruimte om alternatieve straffen en schikkingen mogelijk te maken. Voor deze laatste stap is goedkeuring van de ALV benodigd en deze opzet zal daar ook ter stemming worden gebracht.

 

Start tuchtzaak

De meeste tuchtzaken binnen de KNZB komen voort uit incidenten binnen het waterpolo. Op basis van de gebeurtenissen in het water deelt de scheidsrechter een straf uit die een vervolg krijgt in het tuchtproces.

De betreffende scheidsrechter vult in het officialportaal in wat er is voorgevallen en wat hij of zij heeft waargenomen. De vragenlijst is per heden aangepast om beter aan te sluiten bij de verschillende strafcodes. Ook in het geval van een zogeheten ‘technische UMV’ dient de scheidsrechter dit te rapporteren.

 

Voorgenomen straf

De meest in het oog springende verandering is dat vanaf nu bij de meeste wangedragingen direct een zogeheten ‘voorgenomen straf’ wordt medegedeeld aan de vereniging via het zwembond e-mailadres. Deze ‘voorgenomen straf’ kent een ‘korting’ ten opzichte van de interne richtlijn met straffen van de tuchtcommissie.

De tuchtcommissie heeft sinds jaar en dag een ‘interne richtlijn’ voor de strafmaat behorende bij de verschillende wangedragingen, de straftabel. Op deze wijze wordt geborgd dat in verschillende tuchtzittingen bij verschillende tuchtrechters/tuchtkamers bij gelijke wangedragingen gelijke straffen worden uitgedeeld. Dit betreft nadrukkelijk een richtlijn waar de tuchtsprekende instanties van kunnen en zullen afwijken indien er ontlastende of verzwarende omstandigheden zijn.

 

Indien er geen bezwaar wordt gemaakt door beklaagde zal de tuchtcommissie op de reguliere zittingsavond deze straf bekrachtigen. Wordt er wel op de voorgeschreven wijze en binnen gestelde termijnen bezwaar gemaakt tegen de aanklacht en/of voorgenomen straf zal, op de manier zoals nu ook reeds gebeurt, de tuchtcommissie zich over het voorval buigen. Bij zwaarder wangedrag wordt geen voorgenomen straf kenbaar gemaakt maar vindt de behandeling op reeds bestaande wijze plaats. In alle gevallen dat zaken inhoudelijk door de tuchtcommissie worden behandeld neemt de tuchtcommissie de straftabel als richtlijn voor hun uitspraak.

 

Sneller

Het nieuwe proces verloopt in een aantal gevallen door automatische doorleiding, sneller dan voorheen, met name in de eerste fase. Verenigingen ontvangen in een aantal gevallen de kennisgeving met de voorgenomen straf. Voor verenigingen is het van belang de betrokken aangeklaagde zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en indien van toepassingen hierbij tevens te wijzen op de voorgenomen straf.

 

De tuchtcommissie beoogt met deze werkwijze tevens om meer transparantie te brengen bij het tot stand komen van de strafmaat bij de verschillende vergrijpen. Maar een nog grotere wens is dat eenieder zich passend weet te gedragen zodat er in het geheel geen voorvallen te beoordelen zijn.

 

Straftabel is hier te vinden.

Beeld:
Gertjan Kooij / Beeldboot

Lees ook

10 november 2023
Waterpolo was zijn leven Het waterpolo is een icoon verloren. Fred van Dorp is 9 november op 85-jarige leeftijd overled…
4,644
31 augustus 2023
Ooit bang voor water, maar als waterpolokeeper een wereldster Wouly de Bie was ooit bang voor water, maar schitterde al…
2,355