Hoe nu verder met de waterpolocompetitie?

KNZB
10 april 2020
Hoe nu verder met de waterpolocompetitie?

De KNZB heeft besloten dat er dit seizoen geen kampioenen worden benoemd in de waterpolocompetitie. Ook worden er geen degradanten en promovendi aangewezen. Clubs die op basis van de huidige standen recht zouden hebben op promotie, hebben een verzoek kunnen indienen om volgend seizoen een klasse hoger te mogen spelen. Ook mochten ploegen op een degradatieplaats aangeven dat ze vrijwillig een treetje willen afdalen.

De ‘flexibele regeling’ zoals die er nu ligt, is de uitkomst van een inventarisatie onder de verenigingen nadat de KNZB enkele weken geleden een streep zette door alle competities van het huidige seizoen. Competitieleider Ilse Sindorf: “Door de ontwikkeling van het coronavirus en de verwachting dat de maatregelen van de regering voor langere tijd zullen gelden, was het snel duidelijk dat uitspelen van de competities onmogelijk zou worden. We hebben de clubs daarop gevraagd met ons mee te denken over wat we met de ‘eindstanden’ zouden moeten doen qua kampioenen en promotie/degradatie, alsmede over andere zaken zoals de overschrijvingstermijn.”

“We zijn blij met de ontzettend hoge response. Vrijwel alle verenigingen, maar ook de regio’s en de verschillende commissies en taakgroepen hebben hun mening aan ons gegeven en het is fijn dat het merendeel zich ook kan vinden in de oplossingen zoals we die nu hebben bedacht”, vervolgt Sindorf. “Het is en blijft onbevredigend dat dit seizoen zo eindigt, maar iedereen snapt ook dat dit een overmachtsituatie is waar gezondheid op nummer 1 staat. We waarderen de begripvolle en coöperatieve opstelling van alle betrokkenen dan ook enorm.” 

Het vervolg

Sindorf: “Een bijzonder jaar zal ook een bijzonder vervolg moeten hebben. Voor de inrichting van de nieuwe competitie hebben wij gemeend om verenigingen een keuze te laten maken en ruimte te bieden voor een verzoek tot coulance als het gaat om promotie en degradatie. Deze verzoeken zijn inmiddels ingediend voor zowel de bond als de regio’s en deze kunnen vrijwel allemaal worden gehonoreerd.
Alle verenigingen die een verzoek tot coulance hebben ingediend, worden hierover geïnformeerd door de competitieleiding.”

Nu de eerste knopen over het vervolg zijn doorgehakt, kunnen verenigingen verdere stappen gaan zetten met de indelingen van teams voor volgend seizoen. De clubs hebben inmiddels bericht gekregen over de concept-indeling voor de bondscompetitie. De indelingen van de regio-competities wordt op een later tijdstip door de regio-competitieleiders gecommuniceerd.

In de komende periode worden de gevolgen en conclusies van de ‘vrijwillige’ promotie/degradatie in kaart gebracht. Door een variabel aantal teams per poule, zal eerst de speeldagenkalender moeten worden aangepast. Hierbij worden ook keuzes meegenomen om naast de reguliere competitie wel of niet play-offs of bekerwedstrijden te organiseren. Voor de nieuwe competitie worden de conceptbepalingen komende week door de KNZB gepubliceerd. De promotie-degradatie regeling voor de competitie 2020-2021 wordt later pas bekend, aangezien deze eveneens afhankelijk is van de verschillende poule-indelingen.

Overschrijvingen

Ilse Sindorf tot slot: “In deze moeilijke periode, waarbij het verenigingsleven in één klap tot stilstand is gekomen, willen wij ook vooruitdenken en handelen. De inschrijving voor teams voor de bonds- en regiocompetitie zal in de gebruikelijke periode plaats vinden. Omdat we nu nog niet weten hoe de coronacrisis gaat verlopen, is wel besloten om de definitieve inschrijving voor teams te verlengen tot en met 15 juni. De inschrijvingen kunnen alleen via Sportlink. Voor alle divisies en klassen - bond en regio - geldt een uiterlijke overschrijvingsdatum van 12 juni. In Sportlink zal dit aangepast worden en men kan vanaf nu tot en met 12 juni de overschrijvingen van spelers en speelsters uitvoeren.”

Beeld:
6,891

Reacties

Lees ook

15 oktober 2020
Omdat competitiesport de komende vier weken niet is toegestaan, heeft de KNZB besloten alle wedstrijden van de waterpolo…
4,852
08 oktober 2020
“De clubs hebben zich zeer goed aan alle maatregelen en protocollen gehouden. De spelers, coaches, scheidsrechters, vrij…
2,954