Open brief: hoe nu verder?

Opinie
Open brief: hoe nu verder?

Harry Slagter stuurde een open brief naar Waterpolo.nl, gericht aan de KNZB. Waterpolo.nl staat open voor ingezonden brieven en opinies van lezers. Plaatsing betekent niet dat wij deze mening(en) delen. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven zonder opgaaf van redenen te weigeren danwel te redigeren of in te korten. Anonieme bijdragen worden niet gepubliceerd.

Namens de redactie van Waterpolo.nl,
Eric Spithoven, hoofdredacteur

------------------

Ingezonden brief:

Hoe nu verder?

Terwijl de Spelen in Rio net achter ons liggen mag je toch voorzichtig concluderen dat de prestaties van de Nederlandse afvaardiging niet echt bevredigend zijn geweest en de hoge verwachtingen, waar TeamNL mee afreisde, niet waargemaakt konden worden. Natuurlijk alle respect voor die sporters die wel het gevraagde en verwachte niveau behaalden en in de buurt kwamen van hun persoonlijke records.

Ik kan natuurlijk niet in de keuken van andere bonden kijken, om de vinger op de zere plek te leggen, maar dat er iets structureels mis is gegaan mag duidelijk zijn. Is het de manier waarop, of tijdspanne dat sporters moeten pieken om zich te kwalificeren voor de Spelen? Is het de vrij korte acclimatisatieperiode geweest die tot tegenvallende prestaties heeft geleid? Ik weet het niet maar neem aan dat er binnen de meeste bonden een gedegen evaluatie plaats zal vinden.

Voor onze eigen KNZB zal dit ook zeker geen overdreven luxe zijn gezien de prestaties van de oranje zwemsters en zwemmers en het ontbreken, voor de tweede keer op rij, van een dames en/of heren afvaardiging bij het waterpolo. Enige hoogtepuntje wat er te melden valt is het optreden van Diana Dutilh op dit mondiale podium en een verdiende beloning in haar carrière.

Vraag rijst natuurlijk wie die evaluatie vorm moet gaan geven. De algemeen technisch directeur Joop Alberda is kort geleden opgestapt wegens een verschil van inzicht, wat dat ook mag inhouden en de technisch directeur waterpolo staat al geruime tijd wegens gezondheidsproblemen langs de kant. Naar mijn mening zou deze evaluatie toch al op korte termijn plaats moeten vinden, want er is dringend behoefte aan een toekomstvisie op pologebied en het lijkt me onwenselijk dat de huidige bondscoaches dit, in hun interim-functie als waarnemend technisch directeur, gaan doen. De bekende slager die zijn eigen vlees keurt.

Want dat er iets structureels mis is binnen de verschillende afdelingen van de KNZB mag duidelijk zijn. Pieter van den Hoogenband heeft zijn licht al laten schijnen over de zwemafdeling binnen de bond en het lijkt me dat zo'n icoon wel weet waar hij het over heeft. Wat betreft het waterpolo, lijkt het mij ook geen overdreven luxe dat we afstappen van het opportunistisch zaken invullen. Het is zaak dat zowel van top to bottom en vice versa er zaken aangepakt moeten worden en ik wil hiervoor dan ook een voorzet geven.

Na het wegsturen van Mauro Maugeri, in november 2013, is er inhoudelijk eigenlijk niets veranderd. Ondanks het feit dat de beste speelster van de wereld, op dat moment, Iefke van Belkum ook al aangaf dat er structureel iets mis was in de Zeister bossen en het gebrek aan professionaliteit bij bond en medespeelsters haar irriteerde, werd er niets gedaan met dit commentaar. Sterker nog, zonder dat er hier een echte onderbouwde visie voor was, werd er gekozen voor nogmaals het zogenaamde Bankrasmodel met de oude technische staf.

Subjectief gezien werden er wel aardige resultaten geboekt maar wat zijn tweede plaatsen waard in een pre olympisch jaar als je het enige echt belangrijke doel in 4 jaar niet haalt terwijl andere landen wel de focus blijkbaar hadden op Rio. Objectief gezien denk ik dat het de speelsters niet kwalijk is te nemen, maar dat de gehele technische staf gefaald heeft. Een gebrek aan wedstrijdhardheid, mentale weerbaarheid, zelfoverschatting en het onvermogen om te pieken op het juiste moment naast een gebrek aan tactisch vernuft heeft ons de das omgedaan. Allemaal zaken die al langer zichtbaar waren maar waar niet adequaat op ingesprongen is door de technische staf.

Nog een nadeel aan dit Bankrasmodel is de selectieprocedure. Er is gekozen om ruim een jaar geleden al verschillende speelsters te selecteren en daarmee was de groep rond. Dit hield in dat enkele jeugdige speelsters een jaar hebben stil gestaan en speelsters die een prima seizoen achter de rug hebben niet meer voor uitverkiezing in aanmerking kwamen. In geen enkel ander land zie je deze procedure, want een gezonde concurrentie onderling maakt speelsters scherper en geeft automatisch betere resultaten. Het zeker zijn van selectie haalt de diepe drang naar prestatie niet naar boven.

Uiteraard zijn dit niet de enige kanttekeningen die ik plaats bij het bondsbeleid. Na het bestuderen van een aantal visie-/beleidsdocumenten kom je erachter dat alle doelstellingen voor 2016 niet gehaald zijn.

. Groei van aantal leden KNZB minimaal 1%
. Top 10 medaille klassement Rio

Volgens mij zijn beide niet gehaald!

De enige discipline die aan zijn verwachtingen heeft voldaan is het Open Water Zwemmen.

In de tussenrapporten gaat het hoofdzakelijk over de leden, verenigingen en het zwemmen in het algemeen. En dan met name de continuïteit van de KNZB. Doelstellingen in Waterkracht 2013-2016:

- Optimaliseren hoogwaardige ondersteuning programma’s (high performance service).
- Optimale uitzending van topsportteams naar WK, EK, OS en Jeugdwedstrijden.
- Uitbouw voorzieningen topsporters.

Waarom moet het WJK-team van de dames dan zelf geld bij elkaar schrapen om deel te mogen nemen?
Over welke voorzieningen gaat het ?

De Oranje-heren moeten zelf een budget bij elkaar zien te halen. Budget uit KNZB is minimaal of gaat dat aan andere zaken op? Dure hotels of business tickets? Zijn clubs ook topsportteams? Indien ja, waarom sponsort de KNZB de deelname aan de Europa Cups dan niet?

Door deelname komen onze internationale scheidsrechters ook weer in beeld. Net zoals de delegaties. Binnen de LEN is dat nu nul!!! Bij de FINA alleen Peter Bookelman. Moeten we daar zijdelings ook niet in investeren? Want nu tellen we op alle internationale vlakken niet mee.

Maar om dit allemaal mogelijk te maken is de bijdrage van het NOC*NSF wel belangrijk.

TOPSPORT hangt dus in grote lijnen af van...een ander!

TOPSPORTDOELSTELLING 2016: dames top 3 O.S., heren deelname O.S.

Om dit allemaal te realiseren wilde men trainers opleiden, echter de werkelijkheid is dat dit op zijn gat ligt. Afdeling Opleidingen is over de sporttakken opgesplitst. En het aanbod c.q. deelname is ver onder peil. Dit houdt in dat we een tekort hebben aan goed opgeleide en gediplomeerde trainers. Rol van de WFN wordt niet genoemd en is in dit document niet echt helder.

Kortom, wat is de toegevoegde waarde van de WFN? Hoe staan zij in de ontwikkeling die nu gaande is? Hoe gaan we om met clubs die 6-7 buitenlanders binnenhalen zonder een fatsoenlijke jeugdopleiding te hebben. Gaan we weer dezelfde komedie krijgen als vorig seizoen? Moeten coaches een diploma hebben? Zomaar wat zaken die bij me opkomen.

Er zijn niet aan de bovenkant van de hele organisatie veranderingen nodig, maar zeker ook aan de basis en 1 van de zaken waar ik hartstochtelijk voorstander van ben is het terugkeren naar het kringensysteem. We mogen concluderen dat het hele W.O.C. project niet gebracht heeft wat er van verwacht mocht worden. Ik kan wel verschillende oorzaken daarvoor aanwijzen maar dat is weinig constructief dus laat ik dat achterwege. Zaak is wel dat er weer een fijnmazige talentherkenning moet komen en U weet allen nog hoe dat werkte. Het was een beloning wanneer je bij de kring mee mocht trainen (extra trainingen waren mooi meegenomen), het was een nog grotere eer wanneer je dan ook nog eens uitgekozen werd voor het kringslottoernooi en de grootste beloning kon komen als je aan de hand van het slottoernooi, een uitnodiging kreeg voor Jong Oranje. Deze cyclus duurde soms 4 jaar en er zijn voorbeelden te over van spelers en speelsters die eerst 1-2 keer de neus stootten voor zij bij Jong Oranje mochten meetrainen.

Hoe anders is dat nu? Jeugdtrainers die onderling slecht of in zijn geheel niet communiceren, Kinderen die soms al op heel jeugdige leeftijd afgeserveerd worden of erger nog gefrustreerd raken door gebrek aan leerzame trainingen terwijl nota bene er een prima programma 'Super Coach Online' voorhanden is maar dat in Zeist niet gebruikt wordt.

Gewoon wat zaken die me dwars zitten als pololiefhebber in hart en nieren en ik hoop dan ook het bestuur van de KNZB niet even snel weer iemand zal aanstellen om de oplaaiende brandjes te blussen. Het lijkt me zaak dat de hele organisatie nu eens goed tegen het licht wordt gehouden, het liefst door een externe partij waarbij gekeken moet worden of er niet te veel macht is komen te liggen op sommige bureaus en in het verlengde daarvan naar het functioneren van de gehele bestuurlijke en technische staf en met die uitkomst in handen, pas te beslissen of er 1 algemene of meerdere TD's voor de afdelingen aangesteld zou moeten worden.

Ondanks dat Rio pas net achter de rug is staan de volgende Spelen zo weer voor onze neus en is er naar mijn mening niemand gebaat bij de onrust die er nu is.  We zullen zo snel mogelijk orde op zaken moeten stellen, want terugtrekking van NOC*NSF kunnen we ons al helemaal niet veroorloven. Dat zou zo maar eens kunnen gebeuren met deze onrust en dit zou de definitieve doodsteek kunnen betekenen voor onze mooie sport.

Harry Slagter

Lees ook

Het internationale waterpoloplatform Total Waterpolo sloot de afgelopen jaren steevast af met de uitreiking van de ‘Tota…
2,583
Voor creatieve sporters (coaches?) kom je, als waterpolo-liefhebber, maar al te graag naar zo'n benauwd zwembad. Zij zij…